MCDONALDISERING
- Fra gyldne buer til jernbur ?

RUC SAM BAS
1.SEMESTERPROJEKT
1998/99
VEJLEDER: SVEND ILLERIS

GRUPPE 4;
Jakob Ibsen Jensen
Mikael Møller Jensen
Thomas Heilskov
Jakob Wolter
Didda Larsen
Sadia Bundgaard
Mette Marie Salto

Forord.

  I den periode hvor vi har beskæftiget os med McDonaldisering, har vi fået et helt nyt indblik i, hvad begrebet egentligt betyder, og hvad den fører med sig for det enkelte menneske. Vi har blandt andet fundet frem til, at det ikke er særligt interessant, at koncentrere sig om McDonaldiseringens betydning for arbejdslivet, da dette begreb hovedsageligt beskæftiger sig med begreber der ligeså godt kunne have været afdækket i et projekt omkring taylorisme og fordisme.

  Vi har opdaget at McDonaldiseringen er et emne der favner langt bredere end vi oprindeligt havde troet. Det viste sig at begrebet indebar mange interessante elementer, som vi ikke alle kunne afdække. Derfor har vi forsøgt at begrænse os, på trods af at interesserne i gruppen var mange. Med udgangspunkt i den sociale antropolog Jonathan Friedman og sociologen George Ritzer forsøger vi i dette projekt, at analysere omfanget af McDonaldiseringens konsekvenser.

  Undervejs i denne projektproces har vi via e-mail kontaktet både Jonathan Friedman og George Ritzer. Desværre kunne Jonathan Friedman ikke afse tid til, at bidrage til vores diskussion. Ritzer der imod sendte svar tilbage, hvilket har været med til at præge den endelige udformning af dette projekt. De to e-mail's kan læses bag i opgaven som bilag 1 og 2. Vi siger tak for hjælpen til dem begge. Desuden ønsker vi yderligere at takke følgende for støtte og muntre indlæg i processen:

Tante Anne - Emil Salto -Alex Nyborg Madsen - TEA.

Vi håber at i finder projektet ligeså interessant som os.
God læselyst.
 
Gruppe 4.
Thomas, Sadia, Mikael, Mette, Didda, Jakob og Jakob.