index
index

 Thomas Heilskov
        Jakob Jensen
              Jakob Wolter
                    Mikael Møller Jensen
              Didda Larsen
        Sadia Bundgaard
 Mette Marie Salto
McDONALDISERING 
- Fra gyldne buer til jernbur ?

  Gruppe 41. Semesterpojekt  
McDONALDISERING , - Fra gyldne buer til jernbur ?

Forord

Kapitel 1. Indledning
1.1 Problemfelt
1.2 Problemformulering
1.3 Afgrænsning af emne
1.4 Metode
1.5 Projektstruktur
1.6 Begrebsdefinitioner
1.6.1 Interagerende servicefag.
1.6.2 Reproduktionssfæren.
1.6.3 Kulturel arv.
1.7 Definition af McDonaldisering.
1.7.1 Taylorisme
1.7.2 Fordisme
1.7.3 McDonalds
1.7.4 McDonaldisering

Kapitel 2. Forbrug og globalisering
2.1 Forbrugets udvikling
2.1.1 Velstand efter verdenskrig
2.1.2 Forbrugets udvikling
2.2 Forbrugets nye betydning
2.2.1 Bourdieu og Baudrillard
2.2.2 Forbrugssituationen i dag
2.2.3 Det hyperreale
2.2.4 Symbol værdier
2.2.5 Forbrugets nye betydning for identitetsdannelsen
2.3 Globalisering
2.3.1 Globaliseringens udvikling.
2.3.2 Globalisering og transnationale selskaber
2.3.3 Globalisering - interkulturelle konsekvenser ?
2.4 Delkonklusion

Kapitel 3 McDonaldiseringen af de interagerende servicefag
3.1 De interagerende servicefag
3.1.1 Den hollandske undersøgelse
3.1.2 Kædebutikker
3.1.3 Servicestationer
3.1.4 Restaurationer
3.1.5 Dagligvarebranchen
3.1.6 Tendensen indenfor de interagerende servicefag
3.2. Case: Interview med medarbejder i en McDonaldiseret virksomhed
3.2 Opfølgning på case:
3.2.1 Konklusion på case
3.3 Delkonklusion

Kapitel 4 McDonaldiseringens konsekvenser
4.1 McDonaldiseringens konsekvenser
4.1.1. McDonaldiseringens rationalitet
4.1.2. Rationalitetens irrationalitet
4.1.3. McDonaldiseringens gyldne jernbur
4.1.4 Ritzers betingelser for McDonaldiseringens udbredelse
4.2 Friedman
4.2.1 Congoleserne
4.2.2 Ainuerne og Hawaiianerne
4.3 Omfanget af McDonaldiseringens konsekvenser i lokalt perspektiv
4.4 McDonaldiseringens konsekvenser i globalt perspektiv
4.5 Delkonklusion

Kapitel 5. konklusion
5.1 Konklusion

5.2 Perspektivering

Litteraturliste


Filer