index

Litteraturliste.

Danmarks statistik: Internettet:
  Noter:
 1. Moos J.U."McDonaldiseringen af ældresektoren", og David Hartley; "Food for Thought".
 2. Generel erhvervsstatistik og handel 1995:8 8.august 1995
 3. Samfundslex(Gyldendal) 1997 s. 310
 4. Kulturgeografiske hæfter, nr. 25, 1983 side 72
 5. Sociologi - en grundbog til et fag. Side 114 og 115.
 6. Sociologi - en grundbog til et fag. Side 114.
 7. Sociologi - en Grundbog til et fag. Side 114 og 115.
 8. McDonaldisering af samfundet. Side 100.
 9. Sociologi - en grundbog til et fag. Side 116.
 10. Sociologi - en grundbog til et fag. Side 116
 11. McDonaldisering af samfundet. Side 197.
 12. Sociologi - en grundbog til et fag. Side 116.
 13. World Investment Report 1998 - Trends and determinants (FN)
 14. Scholosser, Eric: "The cost of america's diet", Rolling Stone, 3/9, section: Fastfood Nation
 15. Politikken 16. juli 1998. McMængden gav succes af Jørgen V. Larsen.
 16. Berlingske Tidende 8. november 1998. Nielsons kamp mod McDonalds samfundet af Ole Damkjær.
 17. Aktuelt 11. november 1998. McDonaldiseringen griber om sig af John Iversen.
 18. McDonaldisering af samfundet. Side 17.
 19. Klassisk og moderne samfundsteori. Side 102-104.
 20. McDonaldisering af samfundet. Kapitel 3.
 21. McDonaldisering af samfundet. Kapitel 4.
 22. McDonaldisering af samfundet. Kapitel 5.
 23. McDonaldisering af samfundet. Kapitel 6.
 24. McDonaldisering af samfundet. kapitel 7.
 25. McDonaldisering af samfundet. Side 187.
 26. Nordisk Konversationsleksikon, bind 6
 27. Schmidt, Erik Ib "Behøver vi at nå det hele?"
 28. Klassisk og moderne samfundsteori. side 102-104
 29. Schmidt, Erik Ib "Behøver vi at nå det hele?"
 30. Danmarks Statistik. "Danmark i 30 år"
 31. Slater, Don "Consumer Culture and Modernity", kapitel 7 "New Times"
 32. Pierre Bourdieu, fransk professor sociologi, født 1930
 33. Mackay, Hugh "Consumption and Everyday Life" side 4
 34. Kunde, Jesper "Coorporate religion"
 35. Baudrillard, Jean. Postmoderne forfatter, se "Consumer Cultur and Modernity" side 198
 36. Slater, Don "Consumer Culture and Modernity" Kap.1
 37. Bourdieu skelner mellem alle mulige former for kapital, men begreber som økonomisk, social og kulturel kapital forekommer oftest. Bourdieus definition af kulturel kapital fremgår i, Mackay, Hugh "Consumption and everyday life", på side 4
 38. www.hkhandel.dk
 39. Se afsnit 2.1
 40. Ritzer, George "New means of consumption", side 120
 41. Slater, Don "Consumer Culture and Modernity", side 198
 42. Ritzer, George "McDonaldisering af samfundet", side 115
 43. Ritzer, George "New means of consumption", side 122
 44. Baudrillards hyperrealitet
 45. Eksempelvis, La Landia, Lego land, Bon Bon land etc
 46. Klassisk og moderne samfundsteori, side 442
 47. "New means of consumption", side 129.
 48. "New means of consumtion", Giddens 1984, side 119
 49. Halkier, Bente: "Politisk forbrug - handlerum eller sidespor?", i Den Usikre Fremtid, København: Casa, side114
 50. Andersen, Heine, mfl: Klassisk og moderne samfundsteori, Hans Reitzels forlag.
 51. Globalization and the end of state af Ian R. Douglas. s.168.
 52. "International System and Regime Formation- a critical overview of Anderson and Wallerstein"; Peter A. Gorowitch, "Comparative politics"; 1978 s.419-37.
 53. "The Global Political Economy" af Stephen Gill and David Law, s.146-47.
 54. "The Global Political Economy" af Stephen Gill and David Law, s.148.
 55. Erhvervsmagasinet Politikken 5.8.1998 s.6.
 56. The Corporate Planet - Ecology and politicts in the age of globalization.
 57. Jihad Vs. McWorld, Barber, Benjamin,1996
 58. Sociale Wettenschapen, Nr.4, 1996
 59. Se afsnit 2.2
 60. Steijn, A.J, og de Witte M.C," McDonaldization: An American menace to the Dutch labor market? - Research Report", Erasmus University Rotterdam 1996
 61. Steijn, A.J, og de Witte M.C," McDonaldization: An American menace to the Dutch labor market? - Research Report", Erasmus University Rotterdam 1996, s. 28
 62. Steijn, A.J, og de Witte M.C," McDonaldization: An American menace to the Dutch labor market? - Research Report", Erasmus University Rotterdam 1996, s.17
 63. Steijn, A.J, og de Witte M.C," McDonaldization: An American menace to the Dutch labor market? - Research Report", Erasmus University Rotterdam 1996, s. 28
 64. Berlingske Tidende, 3. sektion, tirsdag den 3. marts 1998, Butikskæder dominerer af Michael Grønnegaard.
 65. Berlingske Tidende 7. sektion den 21. september 1997. Produktionernes revolutionære filosof af Per-Ole Dønstrup.
 66. Franchiseguiden 1997
 67. Berlingske Tidende Erhverv den 17. december 1997. Højere etik i franchise-branchen af Michael Grønnegaard.
 68. Berlingske Tidende 3. Sektion den 6. november 1997. Fastfood boom uden ende, af Michael Grønnegaard.
 69. Generel erhvervsstatistik og handel 1998:5 12. marts 1998. Danmarks Statistik.
 70. Ritzer, George: "McDonaldiseringen af samfundet", Hans Rietzels forlag, side 139
 71. Generel erhvervsstatistik og handel 1995:8, 8. august 1995 og 1998:5, 12. marts 1998.
 72. Politiken Erhverv den 26. maj 1997. Burger King vil være konge, af Michael Rothenborg.
 73. Politiken 16. juli 1998. McMængden gav succes af Jørgen V. Larsen.
 74. Politiken 2. sektion den 23. august 1996. Burgeren er landet, af Ole Rasmussen.
 75. Politiken 2. sektion den 23. august 1996. Burgeren er landet, af Ole Rasmussen.
 76. Andersen, Johannes "Hverdagens Centrifuge" s.47.
 77. Jyllandsposten Erhverv og Økonomi 6. november 1997. Amerikanske sandwich skal fyldes i danske maver af Morten Langager
 78. Jyllandsposten Erhverv og Økonomi 6. november 1997. Amerikanske sandwich skal fyldes i danske maver, af Morten Langager
 79. Berlingske Tidende 3. sektion den 6. november 1997 af Michael Grønnegaard.
 80. Politiken, 9/11-98, "Købmandens daglige kamp", 1998
 81. ibied
 82. Jyllandsposten den 19. april 1995. Kæder i krise, af Sten Arum.
 83. Jyllandsposten Erhverv den19. april 1995Kæder i krise, af Sten Arum.
 84. Jyllandsposte Erhverv den 19. april 1995. Kæder i krise, af Sten Arum.
 85. Ritzer, George: "McDonaldiseringen af Samfundet", Hans Rietzels Forlag, 1996
 86. Politiken 3. sektion den 9. september 1998. Købmandens daglige kamp, af Christian Lindhart.
 87. Ritzer, George: "The McDonaldization thesis", Sage Publications, 1998, side21
 88. ibied, side 19
 89. ibied, side 22
 90. Ritzer George, McDonaldiseringen af samfundet, Hans Reizels forlag, 1993, side 32
 91. ibid, side 174
 92. ibid, side 175
 93. ibid, side 173
 94. Ritzer, George, "The McDonaldization Thesis" s.179
 95. Ritzer, George: "McDonaldiseringen af samfundet, 1993, side 188
 96. Ibied,
 97. Andersen Heine: "Klassisk og moderne samfundsteori", Hans Reitzels forlag, 1997
 98. McDonaldiseringen af samfundet, Ritzer, George, s. 189
 99. McDonaldiseringen af Samfundet, Ritzer, George, s.14
 100. Friedman, Jonathan "Globalization and Localization" i "Theory, Culture and Society", s.325
 101. Friedman, Jonathan "The Political Economy of Elegance", i "Cultural Identity and Global Process", s.147
 102. Friedman, "Globalization and Localization" i "Theory, Culture and Society, s.315
 103. Friedman, "The Political Economy..." i ""Cultural Identity...", s.152
 104. Friedman, "The political Economy..." i "Cultural Identity..", s.315
 105. Friedman, "The Political Economy..." i "Cultural Identity...", s.316
 106. Friedman, "The Political Economy..." i "Cultural Identity...", s.318
 107. Friedman, "Globalization and localization" i "Theory, Culture and Society" s. 321
 108. Friedman, "Globalization and..." i "Theory, Culture...", s.321
 109. Friedman, "Globalization and Localization" i Theory, Culture and Society", s. 320
 110. Friedman, "Globalization and..." i "Theory, Culture...", s.327
 111. McDonaldiseringen af samfundet, Ritzer, George, s189
 112. McDonaldiseringen af samfundet, Ritzer, George, s.189
 113. Klassisk og moderne samfundsteori, Heine Andersen m.fl., s.102
 114. Andersen og Kaspersen. Klassisk og moderne samfundsteori. s. 102.
 115. Ritzer, George, McDonaldiseringen af Samfundet, 1996, s. 14