Forord

Forord.

    Når dette skrift ,,Om at holde disciplin´´ hermed udsendes, er det ikke blot for at imødekomme et ønske fra de deltagere, som deltog i den af kredsforbundet nylig arrangeret lederskole over emnet disciplin - med kommunelære Jørgen Juhler som leder; men og også for at give sådanne medarbejdere, som ikke deltog i denne skole, lejlighed til at møde den instruktive hjælp, som disse foredrag gerne vil række.
    Det har hverken fra forfatterens eller Kredsforbundets side været hensigten med disse foredrag at give medarbejdere en teoretisk instruktion i emnet disciplin, men ud fra de forhold, hvor under vi, i det frivillige børne og ungdoms-arbejde møder disciplinære vanskeligheder, at tække medearbejdere en praktisk hjælp overfor et vanskeligt problem.
    Kommunelærer Jørgen Juhler har løst den ham stillede opgave på en så god måde, at vi med dette skrift gerne vil række hans hjælp ud, så langt det formåes. Vi anbefaler skriftet til enhver ungdomsarbejder i den kristne ungdoms bevægelse og siger forfatteren tak for den gode hjælp, som her er ydet.

Kai Brask.
Sognepræst, Kredsformand.

Clarlunds Bogtrykkeri. Central 8451.

    Nærværende seks foredrag om disciplin er holdt på Vesterbro KFUM i August 1942 på foranleding af Kredsforbundet af KFUM for København og omegn, der har ment det belejligt at forsøge at yde en hjælp og vejledning på det disciplinære område for unge ledere inden for ungdomsarbejdet.
    Det har været mit mål at gøre talen om disciplin så praktisk og hverdags-agtigt som muligt, idet jeg går ud fra, at det ikke så meget er teorier og analyser, en moderne ungdoms-arbejder behøver, men meget mere en håndgribelig og anvendelig vejledning i håndhævelsen af disciplin i det daglige arbejde.
    Det er mit håb, at disse foredrag trods deres ufuldkommenheder og sammentrængte form, må kunne være til lidt nytte hist og her i vore foreninger.

    Kastrup i Oktober 1942

J. P. Juhler.


NÆSTE SIDE