Pædagogik

POL. Onsdag 16. september 1998 kl. 20.32
Sigsgaard: Giv i stedet børnene et år mere i børnehave

Der er ingen grund til at gøre børnehaveklassen obligatorisk, giv hellere de små et år mere under langt friere forhold i børnehaven. Indlæringsmæssigt betyder det ene år i børnehaveklassen heller ikke noget.
Det er nogle af hovedtrækkene i en undersøgelse, som lektor Erik Sigsgaard vil offentliggøre de første delresultater af, når Pædagogisk Medhjælper Forbund på fredag holder konferencen 'Pægagogisk arbejde - indsigt og praksis' på Danmarks Lærerhøjskole.
Undersøgelsen blev iværksat på baggrund af de overvejelser, som Folketinget og regeringen i foråret lancerede om en obligatorisk børnehaveklasse. Det skete i forbindelse med vedtagelsen af en ny forsøgsparagraf i folkeskoleloven, der åbner for en sammenhæng mellem skolen, skolefritidsordningen og børnehaveklassen.
Erik Sigsgaard lægger i sin undersøgelse særlig vægt på skoleklasser med elever, der udelukkende eller i høj grad ikke har gået i børnehaveklasse.
Tidligere i år kommenterede Sigsgaard undersøgelsen over for bladet 'Skolebørn'. Han udtrykte her betænkelighed ved forslaget om obligatorisk børnehaveklasse, bl.a. med henvisning til, at børn i dag tilbringer mere end tre gange så mange timer i institutioner som for 40 år siden.
- Det er hårdt at være vidne til, at børn i stigende grad placeres i tvangsmæssige sammenhænge. Børns legetid er truet, fordi stadig mere af deres tid skemalægges, mener Erik Sigsgaard.
Hans synspunkter får ikke organisationen 'Skole og Samfund' til at fravige argumentationen for den obligatoriske børnehaveklasse.
- Men jeg har stor respekt for Erik Sigsgaard og hans viden, og jeg glæder mig meget til at læse hans rapport, siger Birgitte Bjerregaard, formand for 'Skole og  Samfund'.
- Det med de mange institutionstimer er i et større perspektiv udtryk for et fravalg, som forældrene har gjort, og som jeg ikke ser noget negativt i. Det kan vi ikke lave om på i dag, men vi skal i høj grad være med til at sørge for, at børnene får det så godt som muligt i den tid, de tilbringer i institutionerne, tilføjer hun.
Birgitte Bjerregaard understreger, at børnehaveklassen skal tilpasses børnenes behov på dette alderstrin, hvor hun føler sig overbevist om, at deres ønske om indlæring er meget stort.
- Men jeg kan sagtens følge Sigsgaard, når han f.eks. taler for værdien af længere frikvarterer. Børnene skal indimellem også have deres frirum til at være sig selv, uden overvågning af de voksne.
- Jeg vil hellere slække på noget i overbygningen end i indskolings-processen, som i den grad er med til at lægge fundamentet for børnenes skolegang. Men først må vi tage en grundig diskussion om, hvad vi vil med børnehaveklassen, så den passer ind i strukturen med en helhedsskole. Og inden for denne struktur tror jeg på bred politisk opbakning til en obligatorisk børnehaveklasse, slutter Birgitte Bjerregaard.
(RB)

index.html