Tidlig skolestart

Skolificering af småbørn

Drop forberedelsen til skolen. Lad dog børnene leve deres eget, gode småbørnsliv, siger lektor Erik Sigsgaard

Folkeskolen nr. 22 1999

Jo, vel er det rigtigt. Børnehaveklassebørnene har problemer med koncentrationen. De er mindre motiverede for at lære at læse end tidligere, og de har sproglige og motoriske vanskeligheder.
Lektor ved Højvangseminariet Erik Sigsgaard kan godt forstå, hvis lærerne på Lundskolen ved Horsens synes, de har et problem. Og vist kunne en ændret adfærd hos forældrene gøre børnene mere skoleparate. Det er jo nu engang sådan, at børn fra familier, der taler med børnene frem for til dem, klarer sig bedre i skolen. Det er jo nu engang også sådan, at børn, der har fået lov at boltre sig i naturen og bruge deres krop uden konstant, utidig voksen indblanding, også klarer sig bedre i skolen ligesom de børn, der kommer fra hjem, hvor højtlæsning og rim og remser er en del af dagens faste program.
Alligevel er Erik Sigsgaard, der netop har udgivet bogen 'Op lille Hans - om skolestart og læsning', bekymret over skolens initiativ med at fortælle forældre til toårige om, hvordan de bedst gør børnene parat til skolestart, og hvad skolen i det hele taget forventer, at børnene kan.
'Når det er skolen, der fortæller forældrene til toårige om stimulation, løber Lundskolen den risiko, at forældrene så tror, at det er for at forberede dem til skolen. Men det er slet ikke det, sagen drejer sig om. Det handler om at give de toårige et godt toårigt liv', siger han.
Erik Sigsgaard er generelt imod den tendens, der er til at reducere livet lige nu til en forberedelse af det, der kommer.
'Tiden i dagplejen bliver en forberedelse til børnehaven. Tiden i børnehaven en forberedelse til skolen og tiden i skolen en forberedelse til arbejdslivet. På den måde kommer vi til at tage al saft og kraft ud af livet', siger han.

Børn er stressede

Erik Sigsgaard mener, det er rigtig godt, hvis forældrene for eksempel ved noget om, at børnene har godt af at lege uden at blive passet på hele tiden.
'Men hvorfor i alverden skal skolen tage sig af de toårige. Det er jo inden for daginstitutionsområdet. På den måde skolificerer man jo barndommen', siger han.
Erik Sigsgaard er også nervøs for, at henvendelser til forældrene, på den måde Lundskolen har gjort det, kan få mange til at misforstå budskabet og presse deres børn for meget.
Han tror, at mellem halvdelen og en tredjedel af forældrene vil være tilbøjelige til at stimulere deres børn for meget. Det kan i sidste ende få børnene til at miste nysgerrigheden, fordi de i stedet for glæde og opdagelseslyst oplever nederlag i forbindelse med læring.
'Som professionelle løber vi en stor risiko ved at sige til forældrene, at nu skal I gøre dit, og nu skal I gøre dat ved jeres barn. Børnene bliver let for pressede, og det største problem for mange børn i dag er, at de er for stressede', siger han.