Emne nr.: 37.2
Sigsgaard, Erik
Om børn og deres virkelighed : set i perioder over 300 år
Kbh. : Hans Reitzel, 1979 200 sider ill. 23 cm


Emne nr.: 37.24 og 13.15
Hvad kan vi lære af Reggio Emilia? : en debatbog
Dot Hanne; Holm Anna Marie f. 1951 1;
Kbh. : Børn & Unge, 1986
156 sider ill. 25 cm


Emner: børnehaver; vuggestuer; kreativitet; børn; pædagogik; Italien; Reggio Emilia.


Emne nr.: 37.2 og 37.24
Sigsgaard, Erik
Det åbne og det lukkede
Kbh. : Tiderne skifter, 1987,
141 sider ill. 21 cm
Kbh. : Tiderne Skifter, 1992
147 sider ill.
Serietitel: Børn og voksne - et fælles liv? 3
Indhold: Med eksempler vises, hvordan man i mange børneinstitutioner, imod det moderne samfunds afvisning af børns nysgerrighed og åbenhed, forsøger at bevare børns fantasi, glæde og kreativitet i en levende og engageret atmosfære.
Emner: børn; pædagogik; daginstitutioner; åbenhed; lønarbejde; arbejde; læring; samfund.


Emne nr.: 37.2 og 37.24
Sigsgaard, Erik
At knytte de skilte verdener sammen
[Kbh.] : Tiderne skifter, 1991
106 sider ill. 21 cm
Serietitel: Børn og voksne - et fælles liv? 1
Indhold: Ud fra situationsrapport, interviews og samtaler med børn og pædagoger beskrives handlingsmodeller, der kan modvirke opsplitningen i børns hverdag og skabe en bedre tilværelse for børn og forældre; Børn; daginstitutioner; samfund; pædagogik.


Emne nr.: 37.2 og 37.21
Sigsgaard, Erik
Gode venner
[Kbh.] : Tiderne Skifter, 1994 Sidetal: 131 sider ill. 21 cm
Serietitel: Børn og voksne - et fælles liv? 2
Indhold: Om venskabet mellem børn og mellem børn og voksne i og uden for institutioner og om venskabets vilkår i samfundet i dag
Emner: pædagogik; venskab; samfund; børn; daginstitutioner.

Emne nr.: 37.2
Sigsgaard, Erik
Er opdragelse nødvendig
[Kbh.] : Tiderne Skifter, 1994
176 sider ill.
Indhold: Opgør med den traditionelle opfattelse, at det alene er
børnene, der bliver opdraget og belært, og at børn - i modsætning til
voksne - har brug for grænser og faste rammer.
Søgeord: børn; voksne; forældre; samfund; opvækstvilkår; børneopdragelse; opdragelse; kommunikation; pædagogik; holdninger; tilpasning.

Emne nr. 37.2 og 37.21
Sigsgaard, Erik
At være betroet
[Kbh.] : Tiderne skifter, 1994 173 sider ill. 21 cm
Serietitel: Børn og voksne - et fælles liv? 4
Indhold: Med udgangspunkt i eksempler fra livet i og uden for institutionerne beskrives modsætningen mellem tillid og kontrol, autonomi og fremmedstyring - såvel i de voksnes liv som i børns og voksnes liv sammen.
Emner: børn; pædagogik; daginstitutioner; samfund; selvforvaltning.


Emne nr.: 30.1662
Sigsgaard, Erik
Om børn og deres virkelighed : før og nu
Kbh.: Hans Reitzel, 1995
310 sider ill.
Indhold: Børns daglige levevilkår materielt og samfundsmæssigt, set i perioder gennem 300 år
Emne: børn; opvækstvilkår; historie; institutionalisering.

Emne nr.: 37.24
Sigsgaard, Erik
Hvad er et godt seksårsliv?
Vejle: Kroghs Forlag, 1995
274 sider ill.
Indhold: På baggrund af undersøgelser blandt børn, forældre og pædagoger i 11 børnehaver beskrives de seksåriges liv og værdier samt konsekvenserne ved tidlig skolestart.
Emner: småbørn; børnehaver; skolestart; børnehaveklasser; livsvilkår;Emne nr.: 37.2
Sigsgaard, Erik og Varming Ole
Voksnes syn på børn og opdragelse
Kbh. : Hans Reitzel, 1996. 1997
185 sider ill.
Indhold: Om to projekter inden for forskningsprogrammet "Grænser eller ej?": en undersøgelse af "grænsetænkning", som den kommer til udtryk i bl.a. radio, tv, aviser, ugeblade, tidsskrifter, bøger og i reklamer, og en opinionsundersøgelse, hvor knap 1500 voksne danskere blev spurgt om deres syn på børn og barn-voksen-forhold.
Emner: børneopdragelse; børn; opdragelse; holdninger.


Emne nr.: 37.362
Sigsgaard, Erik
Op lille Hans : om skolestart og læsning
Vejle : Kroghs Forlag, 1998
182 sider ill.
Indhold: Læsning og skolestart ; Hvad sker der politisk ; Den uddannelsespolitiske baggrund ; Hvad siger forskningen? ; Læseundersøgelser; De grånende 1. klasser ; Børn der ikke har gået i børnehaveklasse: et opfølgningsprojekt ; Samtaler med lærere ; Børnene og deres synspunkter ; De 13-årige : en lille analyse på tværs ; Samfund, kultur og læsning ; Tre tankevækkende projekter ; En plan for ændring af børns vilkår : nogle ideer.
Emne: folkeskolen; skolestart; indskoling; læsning; læseindlæring; børn.

Emne nr.: 37.21
Sigsgaard, Erik og Rasmussen Kim f. 1956; Smidt Søren 1;
Andre måder
Kbh.: Hans Reitzel, 1998
243 sider ill.
Indhold: En fremlæggelse af Grænseprojektets hidtidige resultater samt eksempler og analyser fra 35 dag- og døgninstitutioner samt skoler, hvor der dagligt praktiseres andre måder at tænke om og omgås børn på end de gængse
Nøgleord: opdragelse; børn; børneopdragelse; institutioner; pædagogisk arbejde; pædagogik; holdninger; barn-voksen forholdet.