denne side har jeg fra DR ONLINE

 

SKAL BABY LÆRE AT LÆSE

Debatprogram på DR 2 torsdag 7. januar kl. 23.30 ( 11:12)

Stadig flere vuggestuer og børnehaver begynder at lære børn at læse og skrive allerede i 2-3 årsalderen. Blandt mange andre har fem børnehaver i Ishøj i flere år arbejdet med ordkort og læse-lege efter svensk forbillede - målsætningen er i følge initiativtageren, at børnene kan læse og skrive, allerede når de begynder i 1. klasse

Men spørgsmålet er, om det er til børnenes bedste at vi lægger læse og skrive-øvelser ind i deres leg - eller om vi tværtimod stjæler deres barndom.

Baggrunden for de mange nye initiativer er de internationale læseundersøgelser fra 1994 og 1996, der afslørede, at danske børn læser dårligere end børn i de fleste andre udviklede lande - ja, at danske børn i 3. klasse reelt lå på niveau med børn i lande som Tobago og Venezuela.

Resultaterne hensatte nærmest forældre og politikere i kollektivt chock - og siden da er det haglet ned med initiativer fra såvel ministerier, amter og kommuner. Senest har den nye bistandslov fra i sommer direkte fået en paragraf, der opfordrer børnehaver og daginstitutioner iøvrigt til at gøre noget ved børnenes sprogudvikling.

Seminarielektor, forsker og forfatter Erik Sigsgaard fra Højvangsseminariet advarer i De Nye Børn mod at "ekspropiere børnenes tidlige år" og fastholder - som han skriver i sin netop udkomne bog om emnet, "Op lille Hans" - at de "bedste lægmuskler giver de bedste læsemuskler". I studiet møder han skolelærer og pædagogisk medarbejder Peter Jensen fra Ishøj kommune. Han tog for fire år initiativ til at indføre den svenske model med ordkort og andre "skriftsprogs-stimulerende" aktiviteter i flere af Ishøjs børnehaver - og mener, at dette kun er begyndelsen.

Studieværter i De Nye Børn er Thomas Alling og Karen Gahrn.