Artikel samling. VOR UNGDOM, TIDSSKRIFT FOR OPDRAGELSE OG UNDERVISNING side 433ff 1886


Quintilians udtalelser om børnenes første opdragelse og undervisning.

 


Neden stående indlæg i et af dagens -- og vel alle dages »brændende« Spørgsmål: Børnenes første opdragelse og undervisning, er en oversættelse af de 3 første kapitler af et oldtids-Storværk: Undervisning i veltalenhed, hvis forfatter, den navnkundige romerske veltalenhedslærer Marcus Fabius Quintilianus, levede og virkede mellem årene 42 og 118 efter Kristi Fødsel.

Om Læseren end på ethvert punkt vil spore forfatterens tilbøjelighed til i den første barneundervisning at se ligesom en forskole, for studiet af veltalenheden, der i hine tider spillede en hel anden rolle end nu til dags, vidne disse små afhandlinger dog om en så rig pædagogisk erfaring og er prægede af en så ædel individualitet, at de til alle tider kunne gøre krav på den største opmærksomhed.

Til grund for oversættelsen har jeg væsentlig lagt Carl Halms textudgave af Quintilian, Leipzig 1868-9. -- Af tidligere danske oversættelser kender jeg kun overlærer Johannes Grønlunds (Vordingborg lærde Skoles Indbydelsesskrift for 1826), hvilken oversættelses tilværelse jeg dog først erfôr,  efter at jeg væsentlig havde udarbejdet min egen.