til artikkel samling


Mobningens uvæsen

KILDER:
Dan Olweus: Mobbing i skolen, Universitetsforlaget, Oslo 1994
Erling Roland: Mobbing -- håndbok til foreldre. Rebell Forlag A/S, Stavanger 1997
Blunda inte for mobbningen -- rapport og forslag mot mobbning fra Barneombudsmanden: Stockholm 1997
Skole & Samfund: En skole uden mobning, 3 pjecer udgivet 1997