Børneskolen | indbyrdes
Oprettet 9/12.96 Sidst rettet d. 28.1.2003 Hop til  Peter's hjemmeside.
Ordforrådet 

 
    Ordforrådet er afgørende, for hvad et menneske kan tænke.
    Et godt eksempel er ordet hygge, dette begreb har man ikke på fransk, og derfor kan en fransk familie, godt være tilfreds med en nøgen elektrisk pære over spisebordet. 
    Når alle danske familier, har en lampeskærm over spisebordet, så skyldes det en følelse af uhygge, ved en nøgen pære, en følelse, som en dansker kan gøre sig bevist om, ved hjælp af begrebet Hygge/Uhygge. 
  1 
ned
 V 
    Det er følelser der udløser begreberne, og det begreberne der styre menneskers tanker, og det tankerne der giver handling, selv en handling så simpel, som at købe en lampe skærm.
    Det er en gammel tysk tanke, at når der er flere kende tyske komponister, end franske komponister, så skyldes det, at det er nemmer på tysk, end på fransk, at beskrive toner og klange.

    Et Menneskes ordforråd, begrænser menneskets handlings muligheder. 
 
    Det er vigtig at lære, så mange ord og begreber, som muligt, så tidligt, som muligt. 
   Det er vigtigt at kunne digte så man kan forlænge sproget med brædder og bjælker, der hvor ordene holder op og hvor følelserne forsæter ud i det ubevidste.
    Hvis man læser H. C. Andersens eventyr op for børn så forstår de ikke mange af ordene og mange vendingerne.
    Det skyldes sprogets udvikling, men sprogets udvikling skyldes at børnehave børnene lære at tale af hinanden, derved forarmes sproget, for hvor meget mere sprog kan de store børnehave børn i forhold til de små børnehave børn. 
 2 
 ned 
 V 
    Langsomt bliver sproget fattigere og ringer.
    Mange primitive folkeslag har et ordforråd på 50.000 ord, til sammenligning har Den Danske Retskrivnings Ordbog, 55.000 ord hvoraf mange er ikke er i almindeligt brug, modsat de primitive folk der nødvendigt vis må buge alle ordene jævnligt, hvis de ikke skal forsvinde.
    Når de vilde menneskeæder kan være så meget bedrer til at tale, end højt kultiverede dansker så er det fordi det er de gamle der lære børene at tale, derved når børnene at lære hele sproget og lidt til inden de selv er blevet gamle.  
    Derved bliver sproget riger og riger, stik modsat dansk der bliver et mere og mere snøvlende baby sprog.
    Mennesket adskiller sig fra dyrene ved at have tre livs-perioder, først en meget lang barndom så en frugtbar periode og så til sidst en tredje ufrugtbar alderdom.
    Det er helt normalt hvis en kvinde først får sin første menstruation som 18 årig det skal sammen lignes med et dyr af samme størrelse som et menneske, nemlig vildsvinet der får første kuld som et årig; 
vildhesten er meget støre end et menneske, men får alligevel et føl som toårig.
 3 
 ned 
 V 
    Når mennesket er indrettet med tre livs perioder så er det fordi: Menneskets overlevelse er total afhængig af kulturen.
    Stik modsat dyrene der kan overleve udelukkede ved hjælp af medfødte instinkter.
    Det er naturligt stammens gamle der overlever stammen sprog og traditioner da børnenes forældrene aldrig har haft tid nok.
    Den lange barndom er både til for at børnene skal lære af de gamle men også fordi de støre børn skal undervises de mindre børn.
    Er det ikke synd for de gamle og for børnene at de ikke er mere sammen når de kunne have så meget glæde af hinanden. 


 
    Ville de støre børn lære noget ved at undervise de mindre børn?
    Ville de mindre børn være særligt interesseret i noget, som de måske selv skule undervise i en dag?
    Mange kriminelle-, psykiske- og sociale- problemer skyldes at folk er blevet forsømt som børn, samtidigt med at mange pensionister føler sig tilovers.
    Der er tanker i tiden om at Danskerne skal være to sprogede, Dansk- og Engelsksproget. Men det er meget ambitiøst, da man hvis man er rigtig tosprogede så skal man kunne tænke på begge sprog, altså man skal næsten kunne simultan tolke fra Dansk til Engelsk og omvendt.
 A 
 OP 
 4 
    Det kræver doblet undervisning. Det er jo så svært blot at kunne det Danske sprog godt nok, dels er det ikke nok at blot at kunne engelsk da der også findes tysk, fransk, spansk, japansk, russisk og kinesisk (Peking dialekt) foruden swahili og det at mime.
    Det engelske sprog er mange ting, der findes under-under-klasse engelsk på 500 enstavelses ord, hvor af de to vigtigste er "fuck" gaffel som betyder noget positivt, og "shit" afføring, der betyder noget negativt.
    Dette under-under-engelsk er det bedste sprog, hvis man vil udtrykke hvor dårligt man har det med andre mennesker. Hop til  Peter's hjemmeside. Til Folkeskolen's indholdsfortegnelse.
Hop til  Peter's hjemmeside.

Skriv til Peter!