Pædagogik

Er læren om, hvordan en voksen får børn til at gøre, som den voksne vil have at børnene skal gøre.
 
Pædagogik tager altid udgangs punkt i den voksnes handlinger og gør børnene passive.
Pædagogik er en nødvendig ond disciplin.
 
Som skal forhindre børnene i at skade sigselv og andre, men som ikke må forhindre børnene i, at handle selvstændigt.
Nedlæg
lærere-seminarierne
      Eleverne lære      
        ved at tale        
Disciplin
Den pædagogiske
videnskab
Forsiden