Hop til  Peter's hjemmeside.| Børneskolenlaereren.htmleleven.html
Quintilian
    Marcus Fabius Quintilian var født i Spanien omkring år 30, blev på grund af dygtighed kaldt til Rom, hvor han levede og arbejdede i årene 68 fra til 96 e. Kr..
    I snit 12 binds værk "Om uddannelsen til politisk-ordførere" understreger han at undervisningens mål ikke kun er talerkunsten, men langt mere taleren, det karakterfaste menneske, der på baggrund af en bred orientering i sin samtids videnskaber selvstændigt har fundet frem til den syntese, som alene kan give hans ord vægt. 

    Talerkunsten er ikke et spil med ord, for veltalenhed kan ikke bygge på løst bekendtskab og passiv efterligning.
    Den sande taler er et aktivt åndsmenneske, hvis duelighed skal stå sin prøve under hans offentlige fremtræden, ikke gennem det han siger, men gennem virkningen af hans ord.
    Quintilian beskæftiger sig desuden med en lang række almindelige emner inden for opdragelse og undervisning, der i mange tilfælde kan virke helt nutidige i deres problemstilling. det gælder f. eks. hans krav til førskolebarnets pædagogiske miljø og hans syn på forholdet imellem Lærerens metode og elevens udviklings-niveau.
    Til den forberedende læseundervisning anbefaler han at lade barnet lege med elfenbensbogstaver under lærerens vejledning, ligesom han til den indledende skriveundervisning vil bruge tavler med indgraverede bogstaver, som barnet kan følge med en griffel.

    Det er den sikre beherskelse af de grundlæggende færdigheder, der i vid udstrækning er bestemmende for den senere dygtighed i skolen.
    I modstrid med det velhavende borgerskabs almindelige indstilling hævder Quintilian, at samværet med jævnaldrende kammerater i skolen, i sig selv er en betydningsfuld opdragende faktor, når blot læreren indstiller på at respektere elevernes forskelligheder og får alle til at arbejde med iver og grundighed.

Quintilian, udtales Kvintillian, da V endnu ikke var opfundet.

Skriv til Peter! | Hop til  Peter's hjemmeside. | Til Folkeskolen | eleven.html | laereren.html
Links
http://www.quintilian.org/
Oprettet 16/12.96. Opdateret d.rettet d. 28.1.2003