Børneskolen

INDLÆRINGS-GRÆNSEN
    Undervisning er det modsatte af indlæring,  da indlæring er naturligt og undervisning er kunstig.

    Alle politiske partier går ind for: At eleverne skal have flere timer i skolen.

Men:
Har eleverne udbytte af mere undervisning?!
og
Hvor meget undervisning kan et barn udnytte?!
 
    Eksperterne er uenige,  den ene gruppe siger at eleverne,  i første klasse kan klare en halvtime,  plus måske et kvarter senere,  den anden gruppe siger:  at første-klasse kan klare sammenlagt tre kvarter med nogle pauser.
    Hvis diskussionen er om: En halvtime plus et kvarter eller tre kvarterer,  hvorfor siger loven så at førsteklasse skal have op til 5 timer om dagen?!

    Voksne og støre børn kan klare knap 2 timers undervisning,  svarende til længden af en spillefilm.

    Det er mere krævende, at lære noget,  end at blive underholdt,  så når voksene ikke kan klare mere end to timers underholdning,  hvordan skal ungerne kunne klare mere end to timers undervisning?!


    Folkeskolens undervisning,  lider under mangel på:  ALT! måske lige med undtagelse af bureaukrati og undervisnings tid.

    I stedet for bøger har eleverne fotokopier,  som er formindsket 10%,  og hvis eleverne er så heldig at have bøger,  så er det altid de dårligste og billigste system.

    Hvor kun læreren får en bog,  eleverne får kun hver et indbundet opgavehæfte.

    Prøv at øge kvaliteten,  i stedet for kvantiteten.

    Prøv at se mere på finnerne,  end på engelænderne og amerikanerne.
    Lejerskole ophold,  efter uddannelse,  forældre-møder,  vedligeholdes af bygninger,  lærere med mere.  Er sparet væk.

    Det eneste der ikke er sparet på er - bureaukratiet.

    Der så mange regler,  som skal gøre undervisningen så god,  men som i stedet skader,  hæmmer og ødelægger.

    Der findes er ordsprog der siger: "For lidt og for meget fordærver alting".

    Man må derfor spørge:
Kan skoleeleverne udnytte den længere undervisnings tid,  bliver de klogere?!  Bliver de dygtigere?!  Svaret er nej,  nej. For de flere timer kommer på bekostning af kvaliteten.  Kommunerne bliver nød til at spare på bøgerne og ligende for at få penge til den støre lærelønen.

    Spørgsmål: Hvad er det optimale for hold imellem kvalitet og undervisnings tid?!

    Svaret er: Jo bedre undervisning,  jo korter tid kan eleverne tåle at blive undervist.  Så den ringer kvalitet kan næsten modsvare den længer skoledag.

    Nu er der bare det lille men,  at der er en fysisk begrænsning i elevernes hoveder,  så hvis de lære noget så bliver de trætte. Trætte elever kan ikke lærere noget.

    Hvis du lære noget i to timer, så er du træt,  udkørt og helt ør i hovedet.

 
    Altså: Eleverne kan ikke klare mere end omkring to timer,  så skal de hvile hovedet i lang tid. Før de kan lære noget igen.

    Hvis eleven ikke er blevet træt efter,  to timer,  så er der noget galt med undervisningen,  så eleven ikke har lært noget.

    Men hvis der er noget galt med undervisningen, så er der ingen grund til,  at fortsætte efter to timers undervisning.

    En meget alvorlig ting er,  at man skaber blokeringer,  hvis man underviser mere end eleveres hjerner kan klare.

    Forestil dig at eleverne er en række tomme glas,  som tømmes om natten når de sover,  og fyldes af læreren om dagen.  Hvis nu læreren hverdag hælder for meget på,  så indholdet sprøjter ud på bordet,  så kommer der efter nogle dage et låg på glasset,  som forhindrer læreren i at fylde for meget på,  i løbet af en skoledag.

    Hjernen har nogle forsvarsværker,  som forhindrer at man fylder for meget viden på.  Det er jo vigtig,  at hjernen ikke blander tingene sammen,  selv om den overbelastes.

    NårINDLÆRINGS-GRÆNSEN overskides dagligt,  så blokere eleverne og indlærings-evnen forringes,  indtil at den passer til den kraftige undervisning.  Selv om eleverne går i plastik tøj og spiser plastik mad,  så er de stadigt kun stenaldre mennesker,  og kan bedst udnytte undervisning i et behersket stenalder tempo.

    Skoletræthed er når enkel elev blokere totalt,  men det,  at én bliver skoletræt er kun er symptom,  et symptom på,  at hele klassen undervises langt mere end den kan udnytte.

    Det lyder vanvittigt,  at man giver eleverne syv timers skoledag,  når det er bedre med to timer,  om formiddagen og en halv time om eftermiddagen.

    Men sådan er traditionen!

 
skriv til Peter |Hop til  Peter's hjemmeside. |Forsiden