Gensplejsning links

Gensplejsning Farligt og Unødvendigt
    www.kvaekerne.dk/litterat/annascr2.html 
   www.berlingske.dk/artikel:aid=87617 
    hjem.get2net.dk/per.hansen/gensplejs.htm 
   www.jesh.suite.dk/genes/gener.htm 
       www.dr.dk/orbitalen/artikler/kvl/kloning.asp 
www.schultzboghandel.dk/bibtree.asp?cat_id=56.6&level=3 
    www.etiskraad.dk/publikationer/mengen00/kap05.htm 
     www.wolsing.dk/emne/gensplejsning/indledning.htm 
   www.nyborg-gym.dk/diverse/arkiv/gen.htm 
   www.solroed-gym.dk/tw/gentek_artik.htm 
  www.videnscentret.dk/genbase_links.htm 
   www.torshammer.dk/artikler/1996/gensplejs.htm 
    www.geniusweb.dk/ 
      www.netby.dk/Nord/Kommengade/gensplejsning/hvadbrug.htm 
  www.tornbjerg-gym.dk/Billedserier/temaugen/udsagn.htm 
       www.ku.dk/satsom/biotek/BioFolder.htm 
  www.rungsted-gym.dk/Aktuelt/2BIgener/side8.htm
  www.genesplicing.com Lav dine egene gensplejsninger.
www.biotechnology.gov.au/biotechnologyOnline/Site_map/Site_human.htm
    www.eugenics.net racehygiejne, (aflivning af åndsvage m. m.)


Projektopgave om gensplejsning

http://www.greenpeace.dk/www/kampagner/gen2.html
http://www.wolsing.dk/emne/gensplejsning/indledning.htm
http://www.pokemorph.com/society.htm


Dansk: gensplejsning
English: gene splicing, genetic engineering
Deutsch: Genmanipulation