index.html

Til besvarelse af din mail kan der for Aabenraa statsskovdistrikts vedkommende henvises til Skov- og Naturstyrelsens publikation fra 1997:
"Særligt beskyttet NATURSKOV - lokaliteter i statsskovene". Det er overraskende at høre dit synspunkt om, at urskovsarter ikke kan klare sig i urskov (fordi den nogen steder er mørk), men kun i kreaturgræsset urskov !

Opdateret d. 2-12-98