index.html

Buderupholm Statsskovdistrikt

Distriktet benytter kun kreaturer i Skindbjerglund, som delvis er en gammel egenaturskov for at reducere opvæksten af ær i en periode.
Det afgræssede areal på ca. 5-6 ha er dog ikke naturskov.

Til gengæld har distriktet et stort areal i Rebild bakker med græsningsskov (ca. 100 ha), som afgræsses med får. Arealet er naturskov.

Opdateret d. 3-12-98