index.html

Græsningsskove på Fussingø Statsskovdistrikt

I det der henvises til din mail, sendt den 27. november (1998), fremsendes vedlagt en html-fil med arealoplysninger for alle de arealer under Fussingø Skovdistrikt, der i henhold til Skov- & Naturstyrelsens Naturskovsstrategi er udlagt til græsningsskov.

Som det fremgår af oversigten er der tale om meget forskelligartede arealtyper, både mht. bevoksningstype og -karakter.

Det skal samtidigt nævnes at oversigten ikke indeholder oplysninger om hvordan græsningen gennemføres.

Inden jeg går i gang med en mere detaljeret beskrivelse af "græsningsbevoksningerne" bør Du redegøre lidt nærmere for, hvilke særlige oplysninger Du har brug for, og til hvilket formål Du ønsker disse.

Skov NavnAFDLAREALANVÅRGBEMÆRKNINGER
Indskovene69a7,1EG1957Græsningsskov SPR. 25-ÅRIG NGR LANG VEJ I SV SKOVBRYN AF ASP hassel M.FL. LANGS SKEL I Ø SPR. Birk EL lærk
Hjermind446a5,1Birk1940LYSTSKOV Urørt skov før 1994 Græsningsskov 2 DELLITRA UENSALDR. OG UENSARTET NATURSKOV
Hjermind446d0,6KRT LYSTSKOV Urørt skov før 1994 Græsningsskov EL-KRT M. PIL M.FL.
Ajstrup Strand130b2,4ORE NATUROMRÅDE Græsningsskov 2 DELLITRA. P-PLADS I S SPR. ASP EG
Ajstrup Strand130c0,8EL1935NATUROMRÅDE Græsningsskov Stævningsskov INDBL. EG ASP
Ajstrup Strand131b1,8EL1955NATUROMRÅDE Græsningsskov Stævningsskov HULLET UENSARTET EL-SFY SPR. GL. EG ASK
Ajstrup Strand131c1,3EL1935NATUROMRÅDE Græsningsskov Stævningsskov INDBL. YNGRE EL SPR. GL EG ASK
Ajstrup Strand131d0,6ASK1905NATUROMRÅDE Græsningsskov Stævningsskov BLANDET UENSALDR. OG UENSARTET NATURSKOV AF ASK EG BØG ELM M.FL.
Ajstrup Strand131e0,5ASK1865NATUROMRÅDE Græsningsskov Stævningsskov SKR BEV. M. GL. ASKEGBØGEL ASP
Ajstrup Strand132b2,1EG1905LYSTSKOV Græsningsskov Stævningsskov 2 DELLITRA BLANDET NATURSKOV AF EG ASK BØG EL ELM Birk M.FL.
Ajstrup Strand132c1,5EL1925LYSTSKOV Græsningsskov Stævningsskov HUL I S
Ajstrup Strand132d0,5EL1950LYSTSKOV Græsningsskov Stævningsskov 2 DELLITRA
Ajstrup Strand132e0,6ASK1905LYSTSKOV Græsningsskov Stævningsskov SKR BEV. M. ASK EG M.FL.
Mols Bjerge610b5,7SLE NATUROMRÅDE Græsningsskov 3 DELLITRA
Mols Bjerge610d3lærk 1961NATUROMRÅDE Græsningsskov 3 DELLITRA MEGET UENSARTET.
Mols Bjerge610e0,9Skovfyr1960NATUROMRÅDE Græsningsskov SPR. ØSF Birk-BÆLTE I Ø
Mols Bjerge610g0,8Skovfyr1960NATUROMRÅDE Græsningsskov
Mols Bjerge610h1,8EG1915NATUROMRÅDE Græsningsskov 2 DELLITRA. KRATAGTIG BEV. MED ENKELTE Skovfyr I NV OG INDBL. AF BØG M.FL. I Ø
Mols Bjerge610j1,5ORE NATUROMRÅDE Græsningsskov SPREDT KRATAGTIG EG
Mols Bjerge676a10,9KRT NATUROMRÅDE Græsningsskov ENE EG BØG
Mols Bjerge676c2,3EG1910NATUROMRÅDE Græsningsskov INDBL. BØG
Mols Bjerge677b5,9KRT NATUROMRÅDE Græsningsskov 2 DELLITRA ENE Birk EG
Mols Bjerge685b2,7ORE NATUROMRÅDE Græsningsskov EG OG DIV. LØV OG NÅL DELV. KRT
Mols Bjerge690a7,5EG1915NATUROMRÅDE Græsningsskov ASP LANGS RAND FLERE STEDER
Mols Bjerge690b10,1ORE NATUROMRÅDE Græsningsskov 3 DELLITRA SPR. EG Skovfyr TJØ GYVEL M.FL. STEDVIS HED
Mols Bjerge690c0ASP1950NATUROMRÅDE Græsningsskov ...Rest af oprindelig 1.10 ha. 2 DELLITRA UENSALDR. SFY
Mols Bjerge730a2,8KRT NATUROMRÅDE Græsningsskov 2 DELLITRA EG Skovfyr BØG ENE GYVEL M.FL. PARTIER AF SLE OG ORE I N OG S
Hyllested Bjerge880a23,1ORE Græsningsskov 2 DELL.
Hyllested Bjerge880b13,2KRT Græsningsskov 2 DELL
Hyllested Bjerge880c1,1BØG1920Græsningsskov 2 DELL. STÆVNESKOV
Hald Hovedgård1169d0,3EG1882Græsningsskov
Hald Hovedgård1171c1,3EG1802Græsningsskov
Hald Hovedgård1175a2,7SLE Græsningsskov
Hald Hovedgård1176c2,1EG1700Græsningsskov
Hald Hovedgård1176f0,8ENG Græsningsskov
Hald Hovedgård1177a3,8MOS Græsningsskov
Hald Hovedgård1177b2,8ENG Græsningsskov
Hald Hovedgård1177c0,9EL1942Græsningsskov
Stanghede1209b3,8KRT Græsningsskov 2 dell. EG enebær BØG m.fl.
Stanghede1213b1,8KRT Græsningsskov EG enebær
Stanghede1214b5,5KRT Græsningsskov Uensaldr. EG BØG enebær
Stanghede1215a4,2HED Græsningsskov Fårehus i SV
Stanghede1215b1,1KRT Græsningsskov Uensaldr. EG BØG enebær
Bisballe - Almind1316a2,9EG1900Græsningsskov Uensartet Indbl. af BØG og ASP 2 små holme underv. af ÆR
Bisballe - Almind1316b1,9Rødgran1950Græsningsskov 2 dell.
Bisballe - Almind1316c1,1Rødgran1960Græsningsskov
Bisballe - Almind1316e0,7EG1950Græsningsskov Spredt Skovfyr Birk ASP
Bisballe - Almind1316f0,8SLE Græsningsskov
Bisballe - Almind1316g0,4SLE Græsningsskov
Bisballe - Almind1317a3,4Skovfyr1950Græsningsskov Meget uensartet bev. Undertrykket Rødgran i underetage Ubev. parti i midt
Bisballe - Almind1317b0,9ORE Græsningsskov Hærvejen
Bisballe - Almind1317c0,8Rødgran1950Græsningsskov 2 dell.
Bisballe - Almind1317d1,1SLE Græsningsskov
Bisballe - Almind1317e0,5Rødgran1950Græsningsskov
Bisballe - Almind1317f0,4NGR1970Græsningsskov
Bisballe - Almind1317g0,9SLE Græsningsskov
Bisballe - Almind1317h0,5KRT Græsningsskov 2 dell.
Bisballe - Almind1318a6,1ORE Græsningsskov Holme m. indbl. BØG Yngre BØG-holm i midt Kreaturskur i midt
Bisballe - Almind1318b3,9EG1850Græsningsskov Uensaldr. Bådplads ved søen
Bisballe - Almind1318g0,4SGR1962Græsningsskov 2 dell. OMO-indbl. i Ø
  Ialt: 176 ha 

Senest opdateret 02-12-98
Af Peter O Kvint
E-post: http://www.danbbs.dk/~haabet/addguest.htm
Opdateret d. 12-12-98