index.html

Hanherred statsskovdistrikt

skovdistrikt har ikke skovbevoksede arealer, der græsses med kvæg.
Distriktets kreaturafgræsning foregår alene på enge, overdrev og andre åbne naturtyper.

Opdateret d. 3-12-98