Græsningsskove

    Vi har ingen rigtige urskove i Danmark, da mennesket kom til landet før skoven, dels er det kun organismer med hurtig sprednings evne, som nået til Danmark i løbet af de kun 11.500 år siden Istiden sluttede.
    En untagelse er de lave krat ved den Jyske vestkyst, som godt kan havde overlevet den sidste istid, og som er den egnlige urskov på stedet.

    Selv uden mennesker så ville det være en sølle urskov, som der ville havde været i Danmark, sammen lignet med før Istiden, fordi Istidens kulde dræbte alt.


    Der hvor skoven i dag minder mest om urskoven er i Græsningsskoven, da kvægets græsning har den samme virkning på floraen, som de vilde dyrs græsning i urskoven, da kvæget kun er en tamform af uroksen, og ikke et fremmed dyr så som lama, struds og får. Det er Uroksen som har givet navn til Urskoven, og ikke omvendt. 
    Jeg har derfor forsøgt at lave en oversigt over græsnings skove i Danmark. For at gøre det nemmer at undersøge deres naturværdier. 

   Rent umiddelbar kunne man godt tro, at urskoven var ligesom regnskoven at når den var væk, så kom arts rigdommen ikke igen de første mange milioner år. Men næsten ingen arter har været her i landet i længere tid end 11.500 år, da det ikke er længer tid siden at Istiden sluttede. Dels er indvandringen af nye arter ikke afsluttet endnu, og bliver det ikke inden næste istid, med mindre mennesket hjælper de langsomme arter med at sprede sig. 

   Urskoven er reversibel, hvilket vil sige at den kommer igen, ligeså snart forholdene er til det. Isamme øjeblik en stor mark ligger hen så stiger arts antallet år for år, men efter nogle år så gå det langsommer og så vender det og en enkel plante tager overhånd. Det kunne være Glansbadet Hæg, Gyldenris, Lind, Bøg eller Ahorn. Selvom svampe antallet forsat kan stige, så der en del svampe, som man aldrig vil se i den "nye urskov", fordi de er knyttet til plante arter som ikke findes i den "nye urskov" også kaldte "urørt skov". 

   Den urørte skov mangeler noget, som kan afbalancere planternes indbyrdes forhold, så der bliver plads til alle, da alle havde en plads i urskoven, ellers var arterne aldrig opstået, eller arterne var gået til lige så snart de opstod. 

   Det som den urørte skove mangler er uroksen eller dens tamform kvæget. 
Måske urskoven også savner Skovelefanten, men i så fald må urskoven hjælpes med motorsaven.

 
Den ægte urskov
    Urskoven før istiden var meget artsrig, men var vistnok domineret af Sequoia, et busk formet nåletræ, hvor stammerne under gunstig forhold kan blive over 100 høje, dels af blandet egeskov. Den oprindelige urskov må havde været delt i to, en tæt mørk nåleskov og en lys egeskov, da egen næppe kan have groet i mørket dybt under Sequoiernes kroner.

    I sidste mellem istid var urskoven fuld af både græs, eg og lind. Men om planterne har afløst hinanden i cyklus eller om egen og linden har vokset hvert sit sted skal jeg ikke gøre mig klog på. 

Græsnings skove i statsskovene.

Statskove
rettet d. 30.1.2003