index.html

Vores naturskovsarealer er beskrevet i Skov- og Naturstyrelsens bog: Særligt beskyttet NATURSKOV - lokaliteter i statsskovene, bind 1, Øerne fra 1997. Bogen kan købes i Miljøbutikken, Læderstræde 1, 1201 Kbh. K tlf 33 93 92 92.

Der er græsningsskov i Tokkekøb Hegn ved

Dæmpegård (udlagt i 1990érne) i

Nyvang, i

Kollekolle-slugten (græsningsskov i gennem mange år)

Opdateret d. 3-12-98