index.html

Lindet skovdistrikt

Der er udlagt 45,4 ha til græsningsskov

heraf bliver der i øjeblikket afgræsset 4 ha med kvæg resten skal ifølge naturskovsstrategien afgræsses fra år 2000
Arealerne er afdrifter af rødgran + sitkagran samt gl. egekrat. Opdateret d. 3-12-98