index.html

  Der findes følgende kategorier af naturskovsarealer på Odsherred distrikt:

Urørt skov 66,3 ha
Plukhugst skov 40,3 ha
Stævningsskov 1,9 ha
Græsningsskov 7,2 ha
I alt 115,7 ha

  Arealet med græsningsskov findes i henholdsvis Annebjerg Skov (2,6 ha) og i Boserup Skov (4,6 ha).

  På arealet i Annebjerg Skov er der etableret græsning med kreaturer. Arealet i Boserup Skov er endnu ikke indhegnet og græsningen følgelig ikke iværksat.

Opdateret d. 7-12-98