index.html

Vi har et stykke med græsningsskov på 6 ha. Skoven henligger som urørt skov, men da udpegningen er fra 1993/94 er der intet urskovspræg.

Opdateret d. 3-12-98