index.html

Thy Statsskovdistrikt har ingen urskovslignende arealer, hverken med eller uden græsning.

Årsagen er, at alle distriktets skove er plantet af mennesker, de fleste i tiden omkring århundredeskiftet. For over 100 år siden var der næsten intet skov i Thy.

Af samme grund er ingen af distriktets bevoksninger udlagt til naturskov eller urørt skov. Distriktet har en del arealer, som afgræsses med kvæg, men det sker udelukkende på heder og enge, ikke i skov.

Opdateret d. 2-12-98