Historien er så vigtig da man kun kan styre sin fremtid, hvis man kender sin fortid.
  Tiden er som et hav og du sejler i en tæt tåge og det enste du kan se er dit kølvand, kun ved at se tilbage kan du styre fremad med en stødt kurs.

All viden og kundskab stammer fra fortiden. Historien er den kollektive hukommelse.

At besøge fortiden er at rejse til en anden kultur, med et andet sprog og tænke måde. Det skyldes i højgrad de ord nye ord og begreber, som kommer til med tiden. Bedreberne er dem, som styre hvore handlinger.
Eksempel:
Uden begreberne natur og forudrening kan du ikke lade være med at forudren naturen, da du ikke kan vide at det er forkert det du gør. Måske du kan fornemme at det er forkert, men du har svært ved at forklare andre hvorfor det er forkert.

Og hvis man vil se fejlene i sin egen kultur, så må man se på den med andre øjne, tænke på hvad fortidens mennesker ville savner i den.
Fejlene er vigtige da fejlene kun kan rettes hvis vi opdager dem, og selv om en fejl kan gøres et et støre problem end den er, så erkendelsen den enste vej frem imod en bedre verden.