Den globale afkølning

De Danske træer


Om hvordan de danske træer kan påvirke klimaet globalt
  Der er en påfaldende sammenhæng imellem træernes hybighed i Danmark's fortid, og det globale klima.  Det kan være omvendt, at koldre klima betød støre rovdrift på træerne, men det er ikke helt stkkert at det er det som er tilfældet, da sammenhængen bliver tydeligere hvis man ser bort fra vulkanudbruddene.

  Hvordan kan de danske træer dog kunne påvirke klimaet globalt?! Jo Sibirien er et af verdens største skovområder, og nedbøren i Sibirien kommer for størstedelens vedkommende fra Atlanterhavet, selvom stillehavet er nærmer, det skyldes at Sibirien ligger i vestenvinds bæltet. I Tyskland liger Harzen og Alperne og spærre for fugtigheden og i nord liger de norske fjelde og spærre.
  Kun over Danmark kan Atlantens fugtighed finde vej til Sibirien.  Da træerne kun skal bruge nedbøren, for at kunne afgive den til luften igen, så kan hvert træ i Danmark vande tusinder af træer på vindens og fugtighedens vej hen over Sibirien.
 Det er ikke så svært at forstå, at hvis man kan påvirke så stort et område, som Sibirien, så kan det på virke hele jorden.


 
 
Lavtrykkenes vej 
fra Atlanterhavet
til Sibirien

 
 
 
  Som man kan se på kortet så skal alle de fugtige lavtryk fra Atlanten ind over Danmark for at komme til Sibirien. Det er disse lavtryk, som giver os vor kolde våde og blæsende klima.

Rettet d. 6-3-99Peter Ole Kvint