Indhold

Forord.

Hestebrønden Venner afholder hvert år en sommerudflugt. Sidste år var det en tematur: Landskabsformer og Helligkilder omkring Roskilde fjord.

Derfor var det i år naturligt at vælge noget om den anden del af vort fjordsystem; altså Isefjorden. To lokaliteter besøges, nemlig Tveje Merløse kirke og by og Orø med kirke, museum (det tidligere fattighus) og kro.

Det foreliggende arbejde "Orø – før og nu" er udarbejdet til dette besøg, men kan også gøres tilgængeligt for andre, som måtte være interesseret.

Ved udarbejdelsen har forfatteren fået en god støtte og hjælp af Roskilde Bibliotek og dets netværksted. En særlig tak for hjælp til særligt vanskelige bibliotekstekniske ting gælder bibliotekar, fru Simone Sletten.

Roskilde, på apostlen Barnabas´ dag 1998

Richardt Hansen

Præsident for Hestebrøndens Venner


Næste side ,,Orø før og nu´´