Indhold

Orø i tal, politik og miljø.

Øens størrelse, angivet i ha, opgives i 1950 til 1542 ha hos Trap. Samme tal har Salmonsen. Udtrykkes størrelsen i km2 er tallet hos Lademann 15 km2. Det samme er tilfældet hos Gyldendal. Trap angiver tidligere 0,26 mil2 eller 14 km2. Orø kortet taler om 14,7 km2. Mellem øens nordligste punkt og det sydligste er der en afstand på 6,5 km. Øens største brede er 4,5 km.

Befolkningens størrelse:

Orø kortet skriver, at øen bebos af 936 indbyggere fordelt på 300 husstande. Desuden ligger der omkring 1200 sommerhuse på øen. Dette sidste har en meget stor betydning på øens landskab og infrastrukture, samt færgeforbindelserne. Den faste beboelse findes i fire sammenhængende bebyggelser Bybjerg, Brønde, Gamløse og Næsby, og som landbrugsejendomme spredt rundt om på øen.

Øens første fuldstændige folketælling blev gennemført af sognepræst Niels Østerild. Han lod alle på øen, både mænd, kvinder og børn, tælle. De blev tillige angivet med navn og alder m.m. I Bybjerg var der tilsammen 47 familer med i alt 221 personer, i Gamløse 12 familier med 52 personer og i Næsby 18 familier med 99 personer. På øen i alt: 77 familier med tilsammen 372 personer. Trap oplyser per 7.11.1950 785 personer fordelt på 217 husstande. Her findes også en oversigt over antallet af personer til forskellige tidspunkter. Alle tallene har vi samlet i nedenstående tabel:

1787 1801 1850 1901 1930 1950 i dag
372 400 643 810 885 785 936

Orø's befolkning:

  1000
371 i 1787 400 i 1801 643 i 1850 810 i 1901 885 i 1930 785 i 1950 936 i dag 900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1787 1801 1850 1901 1930 1950 i dag


Øens politiske tilhørsforhold:

Den første april 1933 henlægges Orø under Holbæk Amt efter i godt et århundrede at have hørt under Frederiksborg Amt. Før kommunalreformen 1970 var øen en egen kommune. I dag er Orø en del af Holbæk by og dermed knyttet til Vestsjællands Amt. Øens særlige interesser varetages af Orø beboerforening. Det skal også bemærkes, at øen i kirkelig henseende danner et eget sogn med en sognepræst i spidsen. Dette sidste er i høj grad med til at sikre en egen identitet i det lille samfund.

Fredning på øen:

På det nordlige Orø er nogle strandenge og skrænter, der omkranser Borrehoved, fredet på en strækning af ca. 1300 meter og i en brede varierende fra ca. 50 100 meter. Den fredede bræmme langs kysten strækker sig fra vejen til den kommunale badestrand i sydvest over hovedets nordspids til det sted i sydøst, hvor skrænten holder op. Der er kun offentlig adgang langs stranden

Orøs miljø er i dag præget af 6 store vindmøller, som er placeret i nord ud mod Vestløbet. De drives af Orø Vindmøllelaug og gør øen til el-eksportør.

Socialhistorisk bemærkning:

I dag får folk i nød bistandshjælp. Tidligere var det ikke sådant; dog de forskellige sogne landet over måtte alligevel sørge for sådanne mennesker, der ikke var i stand til at klare sig og leve af et arbejde eller en formue. I Trap-udgaven fra 1898 er der med hensyn til Orø en oversigt over befolkningen, fordelt efter erhverv: 21 levede af immateriel virksomhed, 394 af jordbrug, 81 af fiskeri, 68 af industri, 24 af handel, 8 af skibsfart, 41 af andre erhverv, 32 af deres midler og 7 vare under Fattigvæsenet". Derfor indrettede man fattighuse. På Orø ligger det tidligere fattighus nær kirken og er i dag indrettet som øens museum.


Næste side: Navnestoffet