Indhold

J. P. Trap: Kongeriget Danmark
(Ourø eller Orø).

Etatsraad og Ridder af Dannebrog J. P. Trap startede i 1858 med sin: Statistisk-topographisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark, en særlig tradition her i landet. Det betød, at hver by og hvert sogn i hele landet fik en grundig beskrivelse med hensyn til landskabet, befolkning, kreaturhold, erhverv, bystrukture og historiske og legendariske forhold.

Første udgavens titelside:

Siden første udgaven er det blevet til fem udgaver indtil nu:

Anden udgaven kom i 1872.

Tredje udgaven kom i 1898.

Fjerde udgaven kom i 1920.

Femte udgaven kom i 1954.

I femte udgaven var det bind III, der kom først og værket sluttede i 1972 med: Nøgle til orientering, bind XV. Bind XIII omhandler Færøerne og bind XIV omhandler Grønland.

Igennem denne beskrivelsestradition er der formidlet en meget stor mængde af information om hele det danske Rigsfællesskab. De mange forskellige bidragsydere landskendte og helt lokale har bragt mange aspekter frem, dog af forskellig kvalitet, hvad i et så omfattende værk ikke kan udgås.

Vi har i vor sammenhæng sammenlignet de fem forskellige artikler om øen Orø i Isefjorden. I alle fem udgaver har Orø været med. I de første to udgaver var det ret så beskeden, men i 1898 kom der mere med. I udgaverne 1920 og 1954 er omtalen ret fyldig. Vi har her i vor analyse af øen været igennem alle udgaverne, som det også kan ses i selve teksten med fornoter.


Oversigt