Peter Ole Kvint
Omnilogi

 

Omnilogi er læren om alt.
Omni- betyder alt, og -logi betyder 'læren om'.
En Omnilog er derfor en videnskabsmand,
som ved meget lidt, om alt;
i modsætning til en ekspert,
som ved alt, om meget lidt.

 

 

 

 

Skriv til Peter!
Rettet den 16.6.2000