index.html

De danske Skove


Chr. Vaupell, side 214
  Hvad Sorø Skove angår, da er de naturlige ege, der ståe i Sønderskoven imellem bøgene, således medtagne at deres ved har ord for at være meget dårligt.
  Dog er det især i Suserup Skov, at man kan iagtage bøgeopvægstens forhold til egene.  Denne skov er bleven behandlet som lystskov, og det således, at alt fik lov til at vokse og intet blev borttaget.  Herved har en del af denne lystskov fået et vildt udseende.  Men opvægsten har fået lejlighed til at prøve styrke med de gamle træer.  Egen har som sædvanligt ikke givet nogen opvægst, derimod er der meget af elm og især af bøg.  De gamle bøge have ikke kunnet holde bøgeopvægsten fra sig; dog er denne ranglet og svag under kronerne: men egene, der ere aldeles værgeløse, frembyde ynkelige former som resultater af det frie lystskovbrug

  Egens Højde 14m - 15m.
  Omfang 2,5m,
  Kronens nuværende Skærmflade i Gjennemsnit 7,5m - 9m.
  Den oprindlige Skærmflade 20,5m - 22,5m.
  Den længste af de udgåede Grene 7,5m - 9,5m.
  Afstanden fra jorden til den nederste Gren 3m - 3,5m.
  Bøgenes omtrentlige Højde 13m.
  Den bøg, som ståer på højre Side, har et omfang på 95cm; de andre er tyndere.

anno 1863