INGENIØRENS UGEBLAD NR.32 - 10. AUGUST 1973 Side 5

Syge vejtræer kan reddes

  I byområder er vejtræerne ofte i en sørglig forfatning. Dette skyldes isæer anvendelsen af tøsalt om vinteren, men også asfalteringen, som hindrer rodnettet i at få luft og vand nok.
  En vesttysk undersøgelse har vist, at træerne kan komme sig fuldstændigt l løbet af 3-4 år, selv om de er hårdt angrebne.
  Behandlingen bygger først og fremmest på at I øge vand og lufttilgangen til rodnettet. Dette kan ske ved at give træet 4 - 6 kvm. udækket jord omkring stammen eller ved at nedsætte et antal »træluftere« i asfalten (forhandles herhjemme af General Export, Tårnvej 209 i Rødovre).
  Endvidere må man gøde kraftigt med letopløselige kallum- og fosfor-forbindelser. Endelig skal saltmængden holdes nede på 40 g/kvm, pr. saltning og under 1 kg/kvm. i løbet af en vinter.

Større saltmængter er i øvrigt næsten altid unødvendigej og der; ofte bruges 2-3 gange så meget, skyldes enten dårlig

Træluftere

fordeling af saltet eller uvidenhed hos myndighederne om de nødvendige mængder.

cak