Beskæring af Haveroser, 1. 2. og 3.

Beskæring af haveroser.

Ved haveroser forstås i denne forbindelse der dyrkes i bede for Blomsternes skyld, storblometredet buketroser o.l. disse roser er det der kaldes halvbuske, d.v.s. de efter vinterens strenghed kan fryse mere eller mindre tilbage.
  Beskæring er ikke nødvendig for at de skal blomstre, men beskæringen giver større blomster og holder rosen sund, så den lever længre.

  Beskæringen foretages i April og på billede 1. ses hvorledes rosen ser ud efter vinteren.  Der sidder de visne blomsterrester i spidsen af skuddene.  Disse grene er fra sidste sommer og er, frisk grønne i den del der stadig er levende.  De ældste dele af grenene siddder forneden i busken, de er mørkere end de grene, der dannedes sidste sommer.  Enkelte tynde kviste er helt brune, og riser man lidt i barken, kan man se at de er døde.  Disse tynde kviste fjernes alle.  Er der andre døde grene fjernes de også.  Efter denne udrensning af de døde grene har rosen et udseende som ses på billede 2.
  Et nøjere eftersyn viser at alle disse grene må være et eller to år gamle.  Disse grene skal nu skæres passende tilbage, men hvad er passende?
  Hvis vinteren har været så streng at grenene er frosset tilbage,må man selvfølgelig skære under den døde del af grenen.  Hvis grenene er helt friske og det drejer sig om en kraftigvoksende rose, afskæres ca 1/3 af grenene.  Af svagtvoksende roser afskæres mindst haltdelen af grenene.  Hvis det drejer sig om en svagtvoksende buketrose, kan grenene afskæres nær jorden.  Det samme må man selvfølgelig gøre hvis roserne er frosset helt ned til jorden.  Ved denne udtynding og fjernelse af de ældste grene stimuleres dannelsen af nye skud, der vil bære forholdsvis store blomster.  Efter beskæringen tilføres ca 3o, 4o g blandingsgødning (Notrophoska el. lig), gødningen kradses lidt ned i jorden.